Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ Liên hệ Sổ tay công nghệ Tuyển dụng
Ngày: 22 / 02 / 2018
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
DANH MỤC SẢN PHẨM

So Luot Truy Cap
Các tính chất của dầu nhờn VIPECO
Tính chất vật lý, tính chất cơ học và tính chất hóa học
Tính chất vật lý  
Độ nhớt là yếu tố quyết định chế độ bôi trơn, đồng thời là đại lượng kiểm tra sự biến tính dầu nhờn trong quá trình sử dụng.Nếu dầu nhờn có độ nhớt quá lớn thì làm tăng trở lực, làm tăng mài mòn khi khởi động và khả năng lưu thông kém. Nếu dầu nhờn có độ nhớt nhỏ thì khả năng bám dính kém, dễ bị đẩy ra khỏi bề mặt bôi trơn và dễ tổn  hao khi làm việc. 
 
 
Độ nhớt có thể biểu diễn dưới 3 dạng:
    - Độ nhớt động lực, Pa.s (centi Poise)
    - Độ nhớt động học, mm2/s (cSt)
    - Độ nhớt qui ước, SSU
Chỉ số độ nhớt (VI)
Chỉ số độ nhớt (VI) biểu thị sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ - Nhiệt độ tăng thì độ nhớt giảm. Dầu nhờn có VI cao thì
dầu nhờn đó ổn định, ít thay đổi độ nhớt khi nhiệt độ tăng.
Độ bay hơi (% KL)
Độ bay hơi của dầu nhờn là đại lượng thể hiện sự tiêu thụ dầu nhờn trong quá trình sử dụng.
Điểm đông đặc (oC)
Điểm đông đặc của dầu nhờn thể hiện sự khởi động dễ dàng của động cơ ở nhiệt độ thấp.
Tính chất cơ học
Tính chất cơ học chủ yếu của dầu nhờn là Ứng suất trượt. Trong quá trình làm việc, dầu nhờn chịu ứng suất trượt sau:
- Khoảng cách rất bé giữa 2 chi tiết cơ khí chuyển động
- Vận tốc chuyển động lớn
 
 
Tính chất hóa học
Tính ổn định oxi hóa
Dầu nhờn bị oxi hóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bôi trơn của nó. Dầu nhờn bị oxi hóa là do:
      - Sự hình thành các axit hữu cơ và vô cơ
      - Tăng độ nhớt của dầu
      - Tích tụ cặn
Trị số Axit và Kiềm
Xác định trị số axit và kiềm để biết được tính chất của dầu mới và theo dõi biến chất của dầu nhờn trong quá trình sử dụng.
Điểm Aniline
Xác định điểm Aniline để đánh hàm lượng Aromatic trong dầu thông qua khả năng hòa tan của dầu vào Aninline.
Hàm lượng cặn Cacbon
Xác định hàm lượng cặn Cacbon để đánh giá chất lượng dầu gốc, chọn dầu thích hợp cho từng ứng dụng, lựa chụn phụ gia thích hợp,…
Hàm lượng tro
Là lượng cặn còn lại sau khi đốt cháy hoàn toàn mẫu dầu
Thông thường:
Dầu nhờn động cơ xăng: Tro sunfat < 1,5 % KL
Dầu nhờn động cơ Diesel: Tro sunfat < 2,0 % KL
Hàm lượng cặn không tan
Xác định hàm lượng cặn không tan để đánh giá độ nhiễm bẩn hoặc mất phẩm chất của dầu nhờn. Cặn không tan gồm những loại như muội, 
bụi, mảnh kim loại do mài mòn, sản phẩm do oxi hóa hoặc thủy phân.
Sự khác nhau giữa dầu nhờn động cơ 4 thì và dầu nhờn 2 thì.
Dầu nhờn động cơ 4T bôi trơn theo phương pháp bảo toàn – không hoặc ít tiêu hao dầu nhờn;
Dầu nhờn động cơ 2T bôi trơn theo phương pháp tiêu hao toàn bộ - dầu nhờn được pha trộn với xăng theo một tỷ lệ nhất định và đưa vào 
buồng đốt để bôi trơn các bộ phận chuyển động trong động cơ, sau đó bị đốt cháy cùng với xăng
Nếu dùng dầu 2T cho xe 4T thì động cơ sẽ bị nóng hơn, mài mòn nhiều hơn và các phốt dầu có thể bị hỏng vì dung môi.
Ngược lại nếu dùng dầu 4T cho xe 2T thì động cơ sẽ bị đóng nhiều cặn, dẫn đến mài mòn và hư hỏng nặng cho động cơ trong thời gian ngắn
 
Sự khác nhau giữa dầu nhờn động cơ 4 thì và dầu nhờn 2 thì.
Dầu nhờn động cơ 4T bôi trơn theo phương pháp bảo toàn – không hoặc ít tiêu hao dầu nhờn; Dầu nhờn động cơ 2T bôi trơn theo phương pháp tiêu hao toàn bộ - dầu nhờn được pha trộn với xăng theo một tỷ lệ nhất định và đưa vào buồng đốt để bôi trơn các bộ phận chuyển động trong động cơ, sau đó bị đốt cháy cùng với xăng. Nếu dùng dầu 2T cho xe 4T thì động cơ sẽ bị nóng hơn, mài mòn nhiều hơn và các phốt dầu có thể bị hỏng vì dung môi. Ngược lại nếu dùng dầu 4T cho xe 2T thì động cơ sẽ bị đóng nhiều cặn, dẫn đến mài mòn và hư hỏng nặng cho động cơ trong thời gian ngắn.
 

 

dau thuy luc, dau cat got kim loai, dau may may, dau may, det, dau det kimm, dau cat got kim loai pha nuoc
dau cong nghiep - dau nhon cong nghiep - dau nhot cong nghiep - dau chuyen dung
dau dong co diesel, dau nhon dong co diesel, dau hop so, dau banh rang, dau cau, dau truyen dong oto
nhot, nhot dong co, dau nhot dong co, nhot dong co diesel, dau nhot diesel, dau nhot dong co diesel, 

dau nhon, dau nhon vipeco, dầu nhờn, dầu nhờn vipeco

nhot, dau nhot vipeco, nhớt, dầu nhớt vipeco

DAUNHON VIPECO, DAU NHOVIPECO

dau nhot, dầu nhớt, dau nhot vipec, dầu nhớt vipec

daunhonvipeco.com

daunhonvipeco.com.vn

daunhonvipeco.net

vipec.com.vn

 

Bookmark and Share


 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ - Khách hàng Liên hệ Sổ tay công nghệ