Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ Liên hệ Sổ tay công nghệ Tuyển dụng
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
DANH MỤC SẢN PHẨM

So Luot Truy Cap

Dầu gốc (Base oil): SN150 - GROUP I 

Xuất xứ:  Russia - Taiwan - UAE - Korea - Japan - Singapore . . . 
 
Các thông số kỹ thuật:

Tên các chỉ tiêu                                          Mức gới hạn           Kết quả 


Density @15oC, g/cm3:                                Max 0.8713              0.8521

Appearrance:                                                Bright and clear        Bright and clear

Flash point(cOc), oC:                                    Min 180                    210

Viscosity, cSt @40oC:                                  Report                       28.94                            

Viscosity, cSt @100oC:                                Report                       5.058

Color (ASTM)                                               Max 1.5                     1.03

Pour  point, oC:                                            Max -12.5                 -10.23


Tình trạng hàng hóa:  Đang có hàng.

Giá: Liên hệ 0913.711.623

Xin Cảm Ơn!

Dầu gốc, dau goc, dau sn150, dau SN500, DAU SN500, dau sn500, dau 500n, dầu 500N
 

 

Dầu gốc (Base oil): 150N (GROUP II)

Xuất xứ:  Russia - Taiwan - UAE - Korea - Japan - Singapore . . . 
 
Các thông số kỹ thuật:

Tên các chỉ tiêu                                         Mức gới hạn                Kết quả 


Density @15oC, g/cm3:                               Max 0.8651                    0.8513

Appearrance:                                               Bright and clear             Bright and clear

Flash point(cOc), oC:                                   Min 200                          235

Viscosity, cSt @40oC:                                  Report                            28.54                            

Viscosity, cSt @100oC:                                Report                            5.005

Color (ASTM)                                               Max 0.5                          0.03

Pour  point, oC:                                            Max -24                         -23.53


Tình trạng hàng hóa:  Đang có hàng.

Giá: Liên hệ 0913.711.623

Xin Cảm Ơn!

 

MẪU DẦU: 
dau goc 150n, dau sn150
 
DẦU GỐC 150N, DẦU SN150, DAU GOC NHOM 1, DAU NHOM 2

dau goc, base oil, baseoil

Dầu gốc, dau goc 150n, dau sn150, dầu gốc, base oil 150n 

 

Những câu hỏi thường gặp về dầu nhớt

 
 
 
 

 

 
 
Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Dịch vụ - Khách hàng Liên hệ Sổ tay công nghệ